Циљ успостављања Градског позивног центра је да се грађанима Ниша обезбеди брза и тачна информација, као и да им се понуди ново и ефикасно решење за сервисирање комуналних и других потреба из области рада градске управе, градских и републичких јавних, јавно-комуналних и других предузећа. Суштина формирања Градског позивног центра није само примена савремених информационих и комуникационих технологија у постојећем систему функционисања јавних служби, већ успостављање једног потпуно новог системског приступа, који омогућава двосмерну комуникацију са грађанима, као и ажуран и ефикасан процес решавања проблема, почев од његовог евидентирања, до покретања и окончања процедуре решавања. Тако се ствара однос између грађана и локалне самоуправе заснован на поверењу и уважавању. Захваљујући Градском позивном центру, грађанин постаје центар активности свих градских структура, а локална самоуправа постаје прави сервис својим грађанима.

Током 24 сата, 365 дана годишње можете добити информацију о надлежностима и раду градских управа и служби, као и информацију о планираним сервисним радовима на мрежи градских и републичких јавно - комуналних предузећа. Можете пријавити свој комунални проблем следећим градским јавно - комуналним предузећима Медијана, Наисус, Горица, Топлана, Дирекција за изградњу града Ниша. У најкраћем року дежурне службе надлежних предузећа излазе на терен. У року од 48 сати ваш проблем биће решен или ћете добити одговор у којој фази решавања се налази ваш предмет.