ГРАДСКИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР – О НАМА

ГРАДСКИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР – О НАМА

Циљ успостављања Градског позивног центра је да се грађанима Ниша обезбеди брза и тачна информација, као и да им се понуди ново и ефикасно решење за сервисирање комуналних и других потреба из области рада градске управе, градских и републичких јавних, јавно-комуналних и других предузећа. Суштина формирања Градског позивног центра није само примена савремених информационих и  комуникационих технологија у постојећем систему функционисања јавних служби, већ успостављање једног потпуно новог системског приступа, који омогућава двосмерну комуникацију са грађанима, као и ажуран и ефикасан процес решавања проблема, почев од његовог  евидентирања, до покретања и окончања процедуре решавања. Тако се ствара однос између грађана и локалне самоуправе заснован на поверењу и уважавању. Захваљујући Градском позивном центру, грађанин постаје центар активности свих градских структура, а локална самоуправа постаје прави сервис својим грађанима.